Privacyverklaring

Inleiding

Wanneer je klant wordt of bent bij CraftCloud, dan hebben wij bepaalde gegevens van je nodig. Deze gegevens gebruiken we om contact met je op te nemen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij van je verwerken, en met welk doel.

Welke gegevens verwerken wij?

Wanneer je bij ons klant wordt of bent, hebben wij de volgende gegevens nodig:

Ontvangers gegevens

Hostnet

Voor de domeinregistratie maken wij gebruik van de registrardienstverlening van Hostnet. De domeinregistratie gebeurt met gegevens van CraftCloud, tenzij het een specifieke domeinextensie betreft waarbij extra gegevens zijn vereist.

Moneybird

Wij maken gebruik van Moneybird om onze facturen en offertes te versturen. Om dit te doen, zetten we jouw persoonsgegevens in hun applicatie. Waar mogelijk maken we hierbij gebruik van het handelsregister van de Kamer van Koophandel om de gegevens die we nodig hebben, aan te vullen.

Bewaartermijnen

Hoe lang we jouw gegevens bewaren, verschilt. Wanneer wij je een factuur hebben gestuurd, dan bewaren we je gegevens 7 jaar. Dit is een wettelijke verplichting.

Wanneer wij je geen factuur hebben verstuurd, bewaren wij je gegevens in ieder geval zo lang je actief klant bij ons bent. Stuur je ons een e-mail? Dan verwijderen we deze na maximaal 2 jaar.

Beveiliging

Om misbruik van jouw gegevens te voorkomen, zorgen wij ervoor dat alle apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens, vergrendeld zijn met tenminste een wachtwoord en cryptografisch sleutelpaar. Onze website en onze e-mail loopt altijd via een versleutelde verbinding.

Rechten

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot je privacy, waar je op ieder moment gebruik van mag maken. Als je van één van de onderstaande rechten gebruik wilt maken, dan kan dit door een e-mail te sturen naar info@craftcloud.nl. Komt het verzoek van een e-mailadres wat wij al kennen? Dan sturen we je direct op dat e-mailadres de gegevens waar je om vraagt. Als het verzoek van een e-mailadres komt dat wij niet kennen, dan vragen wij je om bij het verzoek een afgeschermde kopie van je legitimatiebewijs te sturen en – indien je handelt namens een bedrijf – een kopie van het KvK-uittreksel van je bedrijf.

Recht op inzage

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@craftcloud.nl.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet meer, of zijn deze verouderd? Je kunt dit altijd aan ons doorgeven.

Recht op overdracht

Wanneer je bijvoorbeeld over wilt stappen naar een andere dienst, dan kun je ons vragen je gegevens over te dragen. Wij sturen jou dan een link naar een met een wachtwoord beveiligd bestand. Hierin staan al je persoonsgegevens, en indien van toepassing al je website- en e-mailbestanden.

Recht op verwijdering

Als je wilt dat wij je gegevens uit onze systemen verwijderen, dan heb je recht om deze gegevens te laten wissen. Wel onder het voorbehoud dat wij de gegevens niet langer nodig hebben om wettelijke redenen, bijvoorbeeld voor de Belastingdienst.

Recht op het indienen van een klacht

Mocht je onverhoopt vinden dat wij niet goed met je gegevens omgaan, dan heb je het recht om hiertegen een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht ons te vragen om je persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Wanneer je hiervan gebruik maakt, maken wij geen gebruik meer van je gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer je wilt dat wij stoppen met het verwerken van jouw gegevens, dan kun je dit altijd aan ons vragen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer wij je gegevens per ongeluk gebruiken, of wanneer de gegevens in onze administratie mogelijk onjuist zijn.

Plichten

CraftCloud verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk het commerciële belang. Bijvoorbeeld het aanbieden van onze diensten. Je gegevens verkopen we nooit aan derden. Wel geven we je gegevens soms door aan andere partijen. Welke partijen dit zijn, zie je in het hoofdstuk ‘Ontvangers gegevens’. Daarnaast behouden wij het recht om de gegevens te verstrekken wanneer dit wettelijk is vereist. Mocht het nodig zijn om jouw gegevens te verstrekken aan een andere partij dan we hierboven al hebben genoemd, dan zullen we hiervoor altijd vooraf toestemming voor vragen.